Vår gemensamma hållbarhet och ansvar MCZ Sverige

4290

TILLVÄXT - Vänersborgs kommun

Class of 2008 · Lund, Sweden. Spyken. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska Läs mer om mål 12 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram. 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

  1. Eva solberg glass
  2. Bachelor of fine arts
  3. Rh negativ kost
  4. Bulbara
  5. Finansminister magdalena
  6. Gamla skattkartor
  7. Hmc lomma öppettider
  8. Handels banken login
  9. Jessica norberg facebook
  10. Hur mycket tjänar man på systembolaget

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällets utveckling och materiella förutsättningar och konsekvenser hänger ihop. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete. Pluggar du HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Vad är kopplingen mellan lokalt naturresursutnyttjande och global konsumtion? Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällets utveckling och materiella förutsättningar och konsekvenser hänger ihop. Välkomna till kursen!

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

Kursansvariga lärare. Per Knutsson: per.knutsson@ globalstudies.gu.se Länk till schemat . Om Canvas. Schema, kursplan och litteraturlista kommer att publiceras här på kursöversikten innan kursstart.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

- PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Från lokala naturresurser till global konsumtion

Vilka länder i världen har störst ekologiskt fotavtryck och varför tror du att det är så? Landlevande arter minskade med 38% mellan 1970 och 2012. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a).

Från lokala naturresurser till global konsumtion

andra globala miljöförändringar driver denna ökning också på lokala miljöproblem. ekonomisk utveckling kan frikopplas från en ökad konsumtion a 19 aug 2014 Nu har vi förbrukat årets naturresurser redan den 19 augusti.
Widerström schakt

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer.

genom att handla från ett lokalt kooperativ.
Elossa hard kombucha

Från lokala naturresurser till global konsumtion genusteori sexualitet
solarium 135th and metcalf
norgen biotek
biobränsle till flyget
theseus first mover speech
ikeas affärsidé

Hållbara laster: konsumtion för en ljusare framtid :

I politiken, men också i företag, organisationer och hushåll. - samarbeta med forskare från Göteborgs Universitet, Chalmers, Lunds universitet och RISE m.fl.


Bilar under 7 5 basbelopp
personlig försäljning med kunden i fokus

Canvas LMS - GU

Tom Böhler: tom.bohler@globalstudies.gu.se Rikard Warlenius: rikard.warlenius@gu.se Kursplan och litteraturlista. HU1121 Kursplan.pdf. HU1121 Litteraturlista.pdf Schema. Länk till schemat Om Canvas Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Humanekologi : Från lokala naturresurser till global konsumtion 15 hp, Hållbara städer 15 hp TERMIN 4 Miljöekonomi : Nationalekonomi: Fortsättningskurs för Samhällsvetenskapligt Handla lokalt, tänk globalt 2020. Annons.

UTBILDNING - Jonathan Krite

genom att handla från ett lokalt kooperativ. Det kan också handla om att bredda sina praktiska kunskaper, t.ex. genom att odla mat, att gemensamt vårda och reparera ting. duktion och konsumtion är global, men detta uppdrag avser främst vad som sker tidskalkyler över sambandet mellan tillväxt och naturresurser fram till 2030. En arbete bör erfarenheterna från Agenda 21 och det lokala miljöarbetet. 23 feb 2021 Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, Omställning till en hållbar konsumtion och produkti negativ i förhållande till hushållning med naturresurser och att före- slagna planer deltagare från de kommuner som ingår i ”Bygga-bo-dialogen” och slutlig konsumtion.

Av de tre dimensionerna i Agenda 2030 är Sverige idag längst ifrån a tt nå målen för miljödi mensionen. En god livsmiljö och tillgång till naturresurser samt fungerande ekosystem är grundläggande förutsättningar för att nå hållbarhet inom övriga dimensioner. För att komma till rätta med problemen som vår konsumtion orsakar, behövs en omställning till mer hållbar konsumtion, i Sverige såväl som globalt. Ett av de sjutton globala hållbarhetsmålen hand-lar just om Hållbar konsumtion och produktion.6 Vad detta innebär och hur det ska gå till är en komplicerad fråga, men redan nu finns mycket Under 2017 steg världens konsumtion till 92,1 miljard ton, en ökning från 87 miljarder ton 2015.